La protecció animal. Perspectiva policial (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el “La protecció animal. Perspectiva policial”

Aquest curs versa sobre la protecció animal, aprofundint en el coneixement de la normativa existent i els tipus d’infraccions. El curs s’enfoca des d’una perspectiva policial, tenint presents les diferents actuacions que una patrulla pot dur a terme en el seu servei ordinari.

El curs té el següent temari i contingut:

 1. Antecedents i justificació
 2. Contextualització i actualitat
 3. Marc legal en l’àmbit de la intervenció amb animals
 4. Definicions i conceptes d’interès
 5. Desenvolupament de la principal normativa d’interès en matèria d’animals
 6. Funcions dels ajuntaments
 7. Actuacions policials amb animals
 8. Lectura del microxip identificador d’animals
 9. Consulta del número de xip a les bases de dades
 10. Inscripció en el cens municipal d’animals de companyia
 11. Actuacions policials en controls cinegètics
 12. Mediacions policials en conflictes veïnals amb animals
 13. Interlocucions de les unitats policials especialitzades en medi ambient
 14. Actuacions policials de conscienciació
 15. Formació contínua i difusió interna

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

La no superació de les proves d’avaluació o superar el termini màxim per a realitzar el curs comportar la no superació del mateix, sense opció a recuperació i diploma d’aprofitament.

Curs reconegut dins el marc de les activitats de formació contínua per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008052.

Per a l’aprofitament del curs caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC