La prova d’alcoholèmia en els delictes contra la seguretat viària, pràctica policial. Edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Temari del curs

 1. Introducció a la norma penal
  • Introducció al delicte i la prova
  • El delicte d’alcoholèmia
  • Aplicació d’eximents i circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
 2. La regulació administrativa de la prova d’alcoholèmia
 3. El mesurament de la prova d’alcoholèmia
  • La prova i les seves vicissituds
  • Un apunt a la prova i a la incidència legal i processal
 4. La taxa objectivada d’una de les dues proves i la corba de l’alcoholèmia
 5. Els marges d’error
 6. La inconsciència i la realització de la prova d’alcoholèmia
 7. La prova de contrast com aprova successòria d’alcoholèmia
  • La realització de la prova en sang
  • La cadena de custòdia
 8. Un apunt processal. La presumpció iuris et iure a la prova d’alcoholèmia
 9. La incidència de drets d’abast Constitucional en la realització de la prova d’alcoholèmia
  • El dret a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable
  • L’equiparació del sotmeti-me’n de la prova a la privació de llibertat
  • La presumpció d’innocència
  • El dret fonamental a la defensa i a l’assistència lletrada. La prova en persones detingudes i no detingudes
  • El requeriment i les proves d’alcoholèmia i la no relació amb la detenció
  • L’extracció de sang amb finalitats terapèutiques i el dret a la intimitat personal
 10. Les implicacions socials dels delictes d’alcoholèmia

Aquest curs equival a: 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Edició 2023: aquest curs s’inicia el 01 de maig en endavant i tens un mes per a poder-lo completar un cop iniciat.

Curs reconegut reconegut dins el mar de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2023 amb número de reconeixement RP2022007019. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC