La velocitat i el seu límit. Normativa administrativa, penal i la seva pràctica policial (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs “La velocitat i el seu límit. Normativa administrativa, penal i la seva pràctica policial”

Curs de formació online en l’àmbit del trànsit per a tenir coneixement de la normativa administrativa i penal relacionada amb les infraccions de velocitat. També s’endinsa en la casuística policial derivada d’aquest tipus d’infracció.

El temari es composa de:

1.- PART ADMINISTRATIVA

1.    Presentació. Consideracions prèvies

2.    Introducció

3.    Quin és el límit de velocitat?

4.    Velocitats màximes i mínimes amb caràcter absolut

4.1      Velocitats màximes fora de poblat.

4.2      Velocitats mínimes fora de poblat .

4.3      Velocitats màximes en vies urbanes i travesseres .

4.4      Velocitat mínima en vies urbanes i travesseres

4.5      Velocitats que prevalen sobre les genèriques

4.5.1       Les velocitats establertes a través de la corresponent senyalització

4.5.2       A determinats conductors per raó de les seves circumstàncies personals

4.5.3       A la fixada als conductors novells .

4.5.4       A la fixada a determinats vehicles.

5.    Velocitat màxima dels vehicles prioritaris i en servei d’urgència .

6.    Reduccions de velocitat .

7.    Competicions de velocitat .

8.    Els cinemòmetres.

8.1      Parts dels cinemòmetres .

8.2      Classes de cinemòmetres .

8.3      Mètodes d’utilització dels cinemòmetres segons la seva ubicació .

8.4      Marges d’error dels cinemòmetres i l’error màxim permès.

9.    Infraccions administratives relacionades amb els excessos de velocitat .

9.1      Infraccions per velocitat inadequada .

9.2      Infraccions per celebrar proves a la via pública .

9.3      Infraccions per circular amb sistemes inhibidors o encaminats a la
interferència dels aparells de vigilància del trànsit o instal·lar-los .

9.4      Infraccions utilitzar mecanismes que detectin cinemòmetres i per revelar controls de velocitat .

9.5      Regulació de la obligació de dur limitadors en determinats vehicles .

9.6      Infraccions per excés de velocitat …

9.7      Aspectes comuns a tenir en compte sobre les denúncies administratives. Conseqüències administratives de no identificar el conductor responsable .

PART PENAL

1.    Introducció .

2.    Elements objectius del tipus penal comuns amb altres delictes contra la seguretat viària .

2.1      Conduir .

2.2      Un vehicle a motor o ciclomotor .

2.3      En una via on s’apliqui la normativa viària.

3.    Elements objectius del tipus penal específics del delicte de conducció a una velocitat excessiva .

3.1      Conduir a una velocitat superior a 60 o 80 km/h a la permesa reglamentàriament .

3.2      En via urbana o interurbana .

4.    Element subjectiu del tipus penal, el dol

5.    L’autoria i participació

6.    Causes de justificació de la comissió del delicte .

6.1      El trastorn mental, anomalia o alteració psíquica

6.2      Influència de begudes alcohòliques o altres substàncies .

6.3      L’estat de necessitat .

6.4      El que obri en compliment d’un deure o l’exercici legítim d’un dret, ofici o càrrec.

7.    Operativa policial. Elements que han de constar en un atestat elaborat per la comissió del delicte de l’article 379.1 CP.

7.1      Què hauria d’incloure un atestat sobre el delicte de conducció a una velocitat excessiva? .

7.2      Altres consideracions sobre l’atestat i operativa policial .

8.    Delictes relacionats amb l’excés de velocitat .

8.1      Conducció temerària, article 380 CP .

8.2      Conducció amb el menyspreu per la vida dels demés, article 381 CP 130

8.3      Delictes imprudents.

9.    Casos pràctics .

9.1      Cas pràctic 1 .

9.2      Cas pràctic 2 .

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adreça: Funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008043. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC