L’entrada i escorcoll en lloc tancat. Pràctica tècnica jurídica policial.Edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

El temari té els següents temes :

1.- Introducció

2.- Domicili, el concepte

3.- Supòsits, formalitats i requisits per practicar la diligència d’entrada i escorcoll

4.- Conseqüències de no respectar les garanties i requisits prescrits per l’entrada i escorcoll en domicili

5.- Part pràctica – concepte jurisprudencial de domicili

6.- Part pràctica – entrada i escorcoll amb consentiment del titular

7.- Part pràctica – entrada i escorcoll en virtut de resolució judicial

8.- Part pràctica – entrada i escorcoll per delicte flagrant

9.- Supòsits excepcionals d’entrada recollits a l’article 553 de la Lecrim i l’article 15.2 de la LOPSC

10 – Conclusions

11 – Bibliografia

Edició 2023

Inici del curs : 01 d’abril en endavant

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2023 amb resolució RP2022007037. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC