Les fonts del dret edició (2a edició 2023)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Presentem el curs “Les Fonts del Dret“, de la vessant del Dret Constitucional.

Aquest curs és bàsic en la formació de dret donat que planteja el sistema constitucional de les fonts. Que és una llei? Un reglament? Quins efectes té? D’on sorgeix…? La seva jerarquia?

Conceptes bàsics i necessaris per a qualsevol aspirant a policia per entendre les normes que posteriorment tindrà que estudiar.

El curs es composa del següent temari:

A) La Constitució i el sistema de fonts

B) Eficàcia general de les normes jurídiques

C) Font material i font formal

D) La Constitució Espanyola

E) Els Tractats Internacionals

F) Dret Comunitari

G) El sistema de fonts del dret

H) La llei

I) Els Reglaments

J) El costum

K) Els principis generals del drets

L ) La jurisprudència

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

2a edició 2023 : aquest curs s’inici el dia 1 de novembre. Un cop iniciat el curs tens un mes per a poder-lo completar.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2023 amb resolució RP2022007029. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC