L’ús de la força policial i la seva pràctica edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
65
Primers passos

Presentem el curs : L’ús de la força policia  i la seva pràctica.

Aquest curs té el següent temari i contingut:

  1. Introducció i consideracions
  2. Principis generals reguladors dels seu ús
  3. Elements històrics psicosocials de la Força i la violència
  4. Legislació sobre l’ús de la Força a Espanya
  5. Instrucció 12/2007 i 19/2005.
  6. Marc Jurídic legitimador de l’ús de la força i recull jurisprudencial.
  7. Reacció davant el perill.
  8. Models teòrics sobre l’ús de la força policial.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Edició 2022: aquest curs s’inici el dia 1 de maig en endavant. Un cop iniciat el curs tens un mes per a poder-lo completar.

 

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2022 amb reconeixement RP2021008054. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC