Mediació policial online (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Us presentem el Curs de Mediació policial online.

Temari del curs:

Tema 1: EL CONFLICTE

 • Què és un conflicte
 • L’estàtica del conflicte
 • La dinàmica del conflicte
 • El tractament del conflicte
 • El disseny de la intervenció en conflictes
 • Estils de comportament

Tema 2: LA NEGOCIACIÓ

 • Tipus de negociació
 • Paradigmes de la negociació
 • Estils de negociació
 • Fases de la negociació
 • Negociadors durs

Tema 3: LA MEDIACIÓ

 • Els conceptes bàsics
 • Els actors de la mediació
 • El procés de la mediació

Tema 4: COMUNICACIÓ EN LA MEDIACIÓ

 • La comunicació en les alternatives al pacte
 • L’assertivitat
 • L’empatia

Tema 5: EINES PER EFECTUAR LA MEDIACIÓ

 • Condicions per al diàleg
 • L’escolta activa
 • Les preguntes
 • El llenguatge afirmatiu
 • Altres eines per a la intervenció

Tema 6: MEDIACIÓ A LA POLICIA. POLICIA MEDIADOR

 • Pot mediar la policia?
 • Perfil del policia mediador
 • Conflictes no mediables
 • Tipus d’intervenció
 • Tipus de mediació segons el conflicte

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

La no superació de l’avaluació del curs o superar el termini màxim per a realitzar-lo comporta la no superació ni la obtenció del diploma d’aprofitament, sense possibilitat de recuperació.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2024 amb reconeixement RP2023008030. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC