Ocupacions. Pràctica policial (edició juliol 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs: Ocupacions. Pràctica policial.

Aquest curs té el següent temari i contingut:

1.- INTRODUCCIÓ
2.- OKUPACIONS DE CARACTER REIVINDICATIU.
2.1 Història del moviment okupa.
3.- CARACTERÍSTIQUES IDENTITÀRIES MEMBRES MOVIMENT OKUPA.
3.1.- Estètica i indumentària
3.2.- Perfil
3.3.- Ideologia política
3.4.- Simbologia
3.5.- Estructura i organització
4.- ANTI OKUPACIÓ
5.-OCUPACIONS DE CARACTER SOCIAL I DE NECESSITAT
6.- DADES ESTADISTIQUES D’EVOLUCIÓ D’OCUPACIÓ D’IMMOBLES:
7.-LEGISLACIÓ PENAL APLICABLE
7.1.-Reforma del Codi Civil Desnonaments exprés.
7.2.-Reforma de la Llei de l’Habitatge.
8.- NORMATIVA ADMINISTRATIVA APLICABLE
9.- OPERATIVA POLICIAL
10.- ATESTAT POLICIAL PER LA COMISSIÓ D’UN DELICTE D’USURPACIÓ.

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Aquest curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement número RP2023008046. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC