Operativa policial en intervencions de seguretat ciutadana I (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Benvingut/da al curs “Operativa policial en intervencions de seguretat ciutadana I”

Aquest curs disposa d’una segona edició anomenada “Operativa policial en intervencions de seguretat ciutadana II” i que també està disponible al nostre portal.

Aquest curs, clarament té una vessant pràctica en l’aplicació de la Llei Orgànica 4/2015 i l’operativapolicial davant les diferents infraccions.

El temari del curs té la següent estructura:

1 Conceptes, característiques, estructura i operatives de la Llei 4/2015
– Concepte i característiques de la llei orgànica 4/2015, de 30 de març
– Estructura de la llei orgànica 4/2015, de 30 de març
– Obertura de la via penal i de la via administrativa
– Article 408 del Codi Penal
Entrada i registre en domicilis
Identificació de persones
Identificació de persones estrangeres
Restricció del trànsit i controls, Habeas Corpus
Comprovació i registre en llocs públics
Intervencions amb esprais de defensa personal
Intervencions amb telèfons mòbils sostrets, robats, etc…
Registre corporal extern
Mesures extraordinàries
Ús de videocàmeres per FCSE
Potestats Especials de la Policia Adm. De seguretat

2 Infraccions de la llei 4/2015, de 30 de març
– Règim sancionador
– Infraccions Molt greus
– Infraccions Greus
– Infraccions amb Armes prohibides, reglamentades
– Pirotècnica
– Drogues administratiu/delicte
– Altres infraccions i/o informació rellevant
– Infraccions lleus
Manifestacions, reunions, concentracions
– Altres infraccions i/o informació rellevant
– Valor probatori dels agents i pagaments de les sancions.

Durada del curs: 25 hores lectives

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: policies en actiu, policies interins, persones que s’estan formant per a l’accés als cossos de seguretat.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Aquest curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008049. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC