Operativa policial en intervencions de seguretat ciutadana II (edició març 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Benvingut/da al curs “Operativa policial en intervencions de seguretat ciutadana II”

Aquest curs disposa d’una primera edició anomenada “Operativa policial en intervencions de seguretat ciutadana I” i que també està disponible al nostre portal.

Aquest curs té una vessant pràctica en l’aplicació de la Llei Orgànica 4/2015 i l’operativa policial davant les diferents infraccions. També aborda recents reformes al codi penal, la detenció, les armes i com s’intervé policialment en aquests casos.

El temari del curs té la següent estructura:

1 Introducció
2 Infraccions lleus i Llei Orgànica 3/2023, de 29 de març, de modificació de la L.O. 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en matèria del maltractament animal
3 Valor probatori dels agents i pagaments de les sancions
4 Detencions
– Detencions per delictes lleus
– Acta N01 de lectura de drets
– Investigats no detinguts
– Habeas Corpus
5 Catàleg d’ Armes RD 726/2020.
6 Intervencions policials en violència de gènere i violència domèstica
7 Intervencions policials en delictes Electorals
8 Intervencions policials amb estupefaents
9 Actuacions policials amb sms#smishing

Durada del curs: 25 hores lectives

Edició març 2024 : aquest curs s’inicia el dia 1 de març. Un cop feta la inscripció, tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Preu del curs : 45 euros

Persones a les que s’adrecen: policies en actiu, policies interins, persones que s’estan formant per a l’accés als cossos de seguretat.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Aquest curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008050. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC