Policia administrativa d’espectacles i activitats recreatives. Edició 2023

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Curs de dret administratiu, concretament en allò relatiu a la Llei 11/2009 – de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policia

Edició del curs 2023 : S’inicia el dia 1 de març de 2023 en endavant. Tens un mes per a poder completar el curs.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2023 amb reconeixement RP2020011022.

Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC