Pràctica policial en gossos potencialment perillosos (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs de Pràctica policial en gossos potencialment perillossos (GPP).

L’objectiu del curs és fer una senzilla introducció pràctica a l’aplicació policial del tractament de les infraccions administratives i delictes penals en els que es poden veure relacionats gossos potencialment perillosos.

El curs tracta la normativa, les eines de consulta i treball, el tipus de gossos potencialment perillosos, les infraccions administratives, el tractament penal relacionat amb els gossos perillosos.

Un curs que recomanem per aquelles persones que tenen el primer contacte en la matèria o necessiten un reforç en aquest tipus especial de situacions.

Poden inscriure’s policies en actiu, vigilants municipals i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Temari del curs:

1.- normativa reguladora raçes de gossos potencialment perillosos (gpp).-
2.- cens municipal d’animals de companyia.-
3.- cens anicom.-
4.- quins són els gossos que es consideren pontencialment perillosos.-
5.- raçes de gossos que els ajuntaments poden declarar com a gpp.-
6.- quines són les mesures de seguretat que han de prendre els propietaris i les persones que pasegen gossos potencialment perillosos?
7.- autoritzacions per conduir un gpp.-
8.- operativa policial davant infraccions administratives.
9.- lluites de gossos gpp.
10.- agressions de gpp a persones o altres animals
11.- tipificació penal lluites de gossos gpp.
12.- operativa policial danvant infraccions codi penal maltractament d’animals.
13.- annex 1.- model acta per infracció administrativa relacionada gpp.

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials,vigilants municipals i estudiants per a l’accés a la funció pública policial.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008034. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC