Suport psicològic en situacions d’emergència edició. Edició 2022

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€65,00
Primers passos

Curs assistència-mèdic policial, “Suport Psicològic en situacions d’emergència ”.

El temari del curs es composa de:

– Importància dels aspectes psicològics en emergències i catàstrofes

– Reconeixement de les disfuncions del comportament.

– Suport psicosocial als pacients en situacions d’emergència.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 65 euros

Persones a les que s’adrecen : funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Edició 2022 : aquest curs s’inicia el mes de març en endavant i tens un mes per a poder-lo completar.

La no superació de les proves d’avaluació o del termini màxim per a realitzar el curs comporta la no superació del mateix sense opció a recuperació ni diploma d’aprofitament.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2014, 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021 i 2022 amb reconeixement RP2021008026. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC