Suport psicològic en situacions d’emergència (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Curs assistència-mèdic policial, “Suport Psicològic en situacions d’emergència ”.

El temari del curs es composa de:

– Importància dels aspectes psicològics en emergències i catàstrofes

– Reconeixement de les disfuncions del comportament.

– Suport psicosocial als pacients en situacions d’emergència.

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública policial

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

La no superació de les proves d’avaluació o del termini màxim per a realitzar el curs comporta la no superació del mateix sense opció a recuperació ni diploma d’aprofitament.

Curs reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008025. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC