Presentem el curs “Trànsit avançat I tunning, pràctica policial” de formació online a través d’aula virtual.

El temari es composa de :

a) Cinturons de seguretat

b) Infraccions d’enllumenat

c) Deficiències tècniques

d) Pneumàtics

e) Altres infraccions avançades relatives a tunning

Aquest curs equival a : 25 hores lectives

Preu del curs : 50 euros

Persones a les que s’adrecen:. Policies interins, persones que volen accedir a una plaça temporal per a policia, policies funcionaris en actiu

Edició 2018 : aquest curs s’inicia el dia 01 d’abril en endavant i tens un mes per a poder-lo completar.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2013 al 2018 amb reconeixement RP2017004020. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC

Fer aquest curs

Materials del Curs

El temari principalment es en format PDF per lliçons, i també el podràs descarregar en el mateix format complert

0

Eduard Caula Paretas

ecaula@formaciopolicial.cat