Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques (edició juny 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el curs de dret penal  “Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques.” de formació online a través d’aula virtual.

Et recordem que aquest curs té la seva segona edició anomenada Vigilants Municipals II. Normativa i funcions bàsiques.

Un cop t’inscriguis al curs, tens un mes per a poder-lo realitzar.

Un cop superat el termini el curs es dona per caducat i no superat sense possibilitat de recuperació.

El temari es composa de:

TEMA 1

La Constitució espanyola. Drets fonamentals i llibertats. Breu referència a l’Estatut de Catalunya..

TEMA 2

L’administració local. Llei de bases de règim local. El municipi, l’alcalde, el ple, la junta de govern. Les competències municipals..

TEMA 3

Classes de personal dels els locals. Drets i deure dels funcionaris.

TEMA 4

L’acte administratiu. Concepte i classes. El procediment administratiu comú..

TEMA 5

El vigilant municipal. Objectius i funcions bàsiques. L’actuació el vigilant. La funció preventiva, repressiva i social.

TEMA 6

La Llei orgànica 2/1986 de 13 de març de forces i cossos de seguretat. La Llei 16/1991 de 10 de juliol de policies locals..

Preu del curs: 45 euros.

El curs té una durada de: 25 hores.

Persones a les que s’adrecen: vigilants municipals en exercici professional i estudiants per a l’accés a la funció pública en cossos de vigilants.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen on line tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

Curs ha estat reconegut dins el marc de les activitat de formació contínua realitzades per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008035. Per a l’aprofitament del curs en aquesta condició caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que es va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC