Violència masclista. Atenció policial (edició juliol 2024)

Estat actual
No t'has inscrit
Preu
€45,00
Primers passos

Presentem el “Curs de violència masclista. Atenció policial”

Aquest curs analitza la diferent normativa sobre la violència masclista i s’endinsa en la seva definició, formes, cicle de la violència i característiques de l’agressor i la víctima. Així mateix s’aborda l’atenció policial que cal donar a una víctima d’aquesta violència i s’analitzen criteris tècnics i psicològics que cal tenir en compte

El curs té el següent temari i contingut:

1.- INTRODUCCIÓ

2.- NORMATIVA APLICABLE

-Normativa Autonòmica.

-Normativa Estatal.

-Normativa Europea.

-Normativa Internacional.

3.- DEFINICIONS

A-Violència masclista.

o Formes de Violència Masclista

o Àmbits de la Violència Domèstica

o Model Explicatiu de la Violència Masclista

B-Violència de gènere.

C-Violència domèstica.

4.- EL CICLE DE LA VIOLENCIA

1.- La Fase de Tensió

2.- La Fase d’Explosió i Agressió

3.- La Fase de Reconciliació

5.- CARACTERISTIQUES DE L’AGRESSOR I LA VICTIMA

1.- Característiques de l’Agressor

2.- Característiques de la Víctima

6.- L’ATENCIÓ POLICIAL

7.- BONES PRACTIQUES EN L’ATENCIÓ D’UNA VICTIMA

-Entrevista amb la Víctima

8.- DIFICULTATS DE LA VICTIMA PER DENUNCIAR LA PERSONA PRESUMPTAMENT AUTOR/A.

9.- ACTUACIONS DAVANT D’UN TRENCAMENT DE CONDEMNA

10.- ACTUACIÓ DAVANT CONVIVENCIA CONTRAVENINT UNA MESURA JUDICIAL DE PROTECCIÓ.

11.- LA VALORACIÓ POLICIAL DEL RISC

– Indicadors de Risc

– Informació facilitada per la Dona

– Informació del presumpte autor

– Anàlisi de l’entorn immediat

12.- EINES DE VALORACIÓ DE RISC EN VIOLÈNCIA DE GENERE

– Qüestionari policial de valoració del risc (QPVR)

13.- CIRCUMSTANCIES QUE AGREUGEN EL RISC

14.- TIPUS DE MESSURES . MESSURES DE PROTECCIÓ

15.- CONSELLS A DONES VICTIMES DE VIOLENCIA MASCLISTA

Aquest curs té una durada de: 25 hores lectives

Preu del curs: 45 euros

Persones a les que s’adrecen: funcionaris policials i estudiants per a l’accés a la funció pública.

Un cop feta la inscripció tens un mes per a poder-lo finalitzar.

Avaluació: per a superar el curs caldrà aprovar un examen online tipus test a mig curs. Un cop acabades totes les lliçons, caldrà que t’adrecis al centre concertat més proper per a fer l’examen final presencial també tipus test. Trucant al telèfon 972 207 216 podràs concertar data i centre per a realitzar l’examen final presencial. Un cop s’hagi revisat l’examen, si l’has aprovat, marcarem el teu curs com a completat i podràs descarregar-te de manera automàtica el certificat d’aprofitament del curs.

La no superació de les proves d’avaluació o superar el termini màxim per a realitzar el curs comportar la no superació del mateix, sense opció a recuperació i diploma d’aprofitament.

Curs reconegut dins el marc de les activitats de formació contínua per als membres dels cossos de policia de Catalunya per part de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) per a l’any 2024 amb reconeixement RP2023008057.

Per a l’aprofitament del curs caldrà complir les condicions que imposa l’ISPC en aquest aspecte a l’any lectiu en el que va validar.

Em vull descarregar la resolució administrativa que reconeix el curs com d’aprofitament policial per part de l’ISPC