Avís legal i revocació

[vc_row][vc_column][vc_column_text]– Informació general.

ÒRBITA GIRONINA SL, és una societat registrada al Registre Mercantil de Girona, amb CIF B-17981457
La seu central de ÒRBITA GIRONINA SL té el domicili a:
C / Bernat Boades 9
17005 GIRONA

Girona

Fa a comunicacions i notificacions de l’usuari a l’empresa ÒRBITA GIRONINA SL, l’adreça de correu electrònic és la següent: info@orbitagironina.cat i/o info@formaciopolicial.cat

– Prestació de serveis.

A través de la seva pàgina web, ÒRBITA GIRONINA SL ofereix a l’usuari dels serveis, la informació respecte de les quals s’ha de considerar que és merament exemplar i orientativa sense que en cap cas els serveis que es mostren i detallen en els els enllaços corresponents es puguin considerar com una oferta en ferm. Per a la necessitat de qualsevol servei que consti en el seu lloc web, l’usuari s’haurà de posar en contacte amb ÒRBITA GIRONINA SL amb la finalitat de rebre la informació detallada. Igualment, la informació del lloc web referent al servei que ofereix ÒRBITA GIRONINA SL s’ha de considerar que és merament orientativa i susceptible de ser modificada, de manera que per obtenir informació detallada dels preus i impostos inclosos i exclosos en el mateix l’usuari haurà de contactar amb ÒRBITA GIRONINA SL

– Propietat Intel.lectual i Industrial.

ÒRBITA GIRONINA SL és propietària de la pàgina web www.formaciopolicial.cat i titular dels drets de propietat intel lectual i industrial d’aquesta pàgina així com dels continguts de la mateixa i del nom de domini www.formaciopolicial.cat. La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, marques comercials, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel.lectual i industrial.

Els drets de propietat intel lectual i industrial de les pàgines web a les quals la “web site” de ÒRBITA GIRONINA SL redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini dels mateixos, corresponen als seus propietaris.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de ÒRBITA GIRONINA SL

– Protecció de Dades Personals.

ÒRBITA GIRONINA SL és la propietària de la pàgina web www.formaciopolicial.cat. Un cop omplert el formulari de sol.licitud d’informació, l’usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un fitxer automatitzat, creat per ÒRBITA GIRONINA SL, el qual té la finalitat de mantenir informat l’usuari sobre les novetats dels serveis que ofereix aquesta empresa .

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’enviar la seva sol licitud d’informació.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, C / Bernat Boades 9 17005 GIRONA es compromet a donar compliment a l’obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-les, garantint la seva confidencialitat, i adoptant , si escau, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració.
Els usuaris de www.formaciopolicial.cat tenen el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les dades que consten en l’arxiu automatitzat de dades de ÒRBITA GIRONINA SL L’exercici d’aquests drets es farà mitjançant petició escrita dirigida al domicili de ÒRBITA GIRONINA SL al C / Bernat Boades 9 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic info@orbitagironina.cat. Es presumeix que els usuaris accepten les condicions establertes i presten el seu consentiment si cliquen el botó “Enviar” que apareix en el formulari que recull les seves dades personals.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i únicament seran utilitzades per l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix ÒRBITA GIRONINA SL Les dades personals tampoc estaran disponibles per terceres persones en cap moment. Únicament s’utilitzaran amb la finalitat establerta en aquest document.

– Limitació de responsabilitat.

ÒRBITA GIRONINA SL no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona el lloc web www.formaciopolicial.cat així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent en cada moment en què aquestes pagines puguin incórrer.

ÒRBITA GIRONINA SL no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, fins i tot danys informàtics i la possible introducció de virus.

RELATIU A LA REVOCACIÓ

Formaciopolicial.cat, dona cursos de formació a distància.

Aquest servei i la seva contractació es regulen i s’ajusten a allò establert a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en allò establerta al títol IV de la contractació per via electrònica.

L’alumne tindrà dret a rescindir lliurement el present Contracte en el transcurs dels 14 dies hàbils a la data de recepció de les claus d’accés o del material d’estudi, excepte en el supòsit de fer ús del mateix en el qual s’ha d’entendre que seva conformitat amb el contingut del curs està implícit. Per validar la rescissió deu comunicar-ho al Centre per escrit d’acord al document accessible en l’adreça http://www.formaciopolicial.cat/arxius/document-revocacio-curs.pdf, mitjançant qualsevol mitjà conforme a dret, d’acord amb l’article 44.2 de la Llei d’ordenació del comerç minorista. En aquest cas es procedirà a la restitució de les respectives prestacions. Transcorregut aquest termini les dues parts vindran obligades al total compliment de les obligacions contretes en aquest Contracte.

Girona, 18 de febrer de 2011

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]